Streekkracht psygoloogpraktijk

Wat bieden wij?

Streekkracht biedt therapie en coaching aan kind/jeugd en volwassenen, die vastlopen. Dit vastlopen kan samenhangen met eigen problematiek, maar mogelijk ook doordat er teveel dingen tegelijk gebeuren. Hulp vragen kan een hele stap zijn.

Daarom proberen wij de stap naar therapie / coaching zo klein mogelijk te maken door te werken vanuit ons eigen huis in een fijne, rustige omgeving. Yvonne (van Kruiselbergen) werkt als psycholoog bij Streekkracht en Hans (Buijs) als personal coach.

Wij willen onze woonplek en onze expertise delen met mensen die het (op een bepaald moment) moeilijk hebben. Het kan soms “helpend” zijn als je jezelf beter leert kennen om op die manier meer zicht te krijgen op je eigen krachten en valkuilen. Wij denken hierbij te kunnen helpen.

Nieuwe behandelvormen

Specialistische weekeinden voor kinderen / jongeren met ontwikkelingsproblematiek. Een specialistisch weekeind is opgezet voor maximaal vier kinderen / jongeren, waarbij gezocht wordt naar een match voor wat betreft leeftijd en problematiek. Daarom zal er vooraf een intakegesprek plaatsvinden.

De inhoud van het weekeind bestaat uit diverse activiteiten, waaronder groepsoefeningen rondom de problematiek, creatieve therapie, ontspanningsoefeningen en meedraaien in en om het huis. We werken hierbij met meedere disciplines samen. Bij voldoende aanmelding vinden deze weekeinden 1 keer per maand plaats, behalve in de maanden augustus en september.

Groepsbehandelingen in blokken van 6 weken, op een vaste middag in de week. Bij de groepsbehandeling wordt er gewerkt met jongeren/ jong volwassenen in de leeftijd 13 t/m 15 jaar of 16 t/m 18 jaar of 18 t/m 23 jaar. Juist het werken in een groep kan helpen om meer zicht te krijgen op wat je nodig hebt om de dingen beter voor elkaar te krijgen. We denken daarbij aan onderwerpen als (sociale) angst, extreem onzeker, wat wil ik en wat kan ik?, hoe functioneer ik in een groep?, e.d

Bijeenkomsten voor ouders met thuiszittende kinderen, waarbij vandaaruit mogelijk ook groepsbehandeling voor de kinderen kan ontstaan.