Streekkracht psygoloogpraktijk

Wie zijn wij?

Yvonne van Kruiselbergen

Als persoon denk ik, dat ik iemand ben, waarbij mensen zich snel op hun gemak voelen. Misschien komt dat doordat ik mensen accepteer zoals ze zijn.

Mijn visie is dat ieder mens sterke en zwakkere kanten heeft. Beide kanten horen bij jou als persoon. Pas op het moment dat je te veel last krijgt van je zwakkere kant, is het mogelijk tijd voor hulp. Het kan soms al ‘helpend’ zijn als je jezelf beter leert kennen en als je meer zicht krijgt op je eigen krachten en valkuilen.

Als GZ-psycholoog (GezondheidsZorg) heb ik veel werkervaring in de 2e lijns zorg. Eerst bij de GGZ, daarna meer dan 10 jaar bij een vrij gevestigde GGZ praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarvoor ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs. Inmiddels werk ik als vrijgevestigde GZ-psycholoog bij Streekkracht.

Hans Buijs

De afgelopen 25 jaar heb ik veel met groepen mensen gewerkt (trainer management - en communicatieve vaardigheden).

Een tiental jaar geleden is het zwaartepunt meer komen te liggen op het individueel begeleiden/coachen van mensen.

Wat ik heb gemerkt is dat mensen het prettig vinden om op een plek buiten de organisatie en het gezin hun gedachten en gevoelens met mij te kunnen delen.

Een luisterend oor en het maken van kanttekeningen wordt als verhelderend en ondersteunend ervaren. Het is belangrijk dat elke sessie wordt afgesloten met actiepunten voor de tussenliggende periode. Inmiddels werk ik als personal coach bij Streekkracht.