Streekkracht psygoloogpraktijk

Therapie

Therapie kan gericht zijn op:

 • emotionele problemen
  (o.a. somberheid, wisselende stemmingen

 • angstklachten
 • dwangmatig gedrag / piekeren
 • klachten passend bij AD(H)D
 • klachten passend bij ASS-problematiek
 • klachten als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek
 • opvoedingsproblemen onder als gevolg van ontwikkelingsproblematiek
 • schoolproblemen die samen kunnen hangen met ontwikkelingsproblematiek

Doelgroepen: Therapie voor volwassenen wordt aangeboden vanuit de basis-GGZ. Therapie voor kind en jeugd (van 6 tot 18 jaar) wordt aangeboden vanuit de basis-GGZ en vanuit de specialistische-GGZ. De ouders worden altijd betrokken bij de behandeling. Indien nodig wordt samengewerkt met de betreffende school. Kortdurende ondersteuning is mogelijk zonder verwijzing door de huisarts. Dit kan ingezet worden voor kortdurende hulp of voor consultatie.

We maken o.a. gebruik van:

 • cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • ACT
 • NLP
 • kernkwadranten

Even wat mogelijkheden op een rij:

 • Informatie komt soms beter binnen bij “uitleg op papier” (psycho-educatie).
 • Patronen worden ook niet doorbroken door er alleen over te praten. Toepassen in de eigen leefsituatie kan een hele uitdaging zijn. Hierbij kan de computer / mobiel als steuntje in de rug dienen. (e-health / speciale app’s / CD’s)
 • De buitenlucht in kan ook verhelderend werken. Buiten pratend of wandelend therapie of coaching is ook mogelijk bij Streekkracht.