Streekkracht psygoloogpraktijk

Perspectief

Streekkracht kan in de toekomst ook een plek worden, waar therapie en/of coaching gekoppeld wordt aan meedraaien met werkzaamheden in de tuin.

Streekkracht is dan een intermezzo-plek om los van alle routine werkzaamheden “in beweging te komen”.

Wij denken dat bij bepaalde problemen een gesprek niet voldoende is om patronen te doorbreken.

Denk hierbij bv. aan 'burn-out' of steeds maar terugkerende ' somberheid'. In de nabije toekomst willen wij een meerdaags product aanbieden.