Streekkracht psygoloogpraktijk

Kosten & Vergoeding

Jeugd Therapie/begeleiding voor de doelgroep kind / jongere van 4 – 18 jaar wordt vanaf 2024 niet meer vergoed door de gemeente. Met ingang van 2024 heb ik ervoor gekozen om het contract met de Sociaal Domein Friesland (SDF) niet te verlengen in verband met naderend pensioen. Consultatie of therapie is wel mogelijk, maar is vanaf 2024 voor eigen rekening (zie “Tarieven”).

Volwassenen Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen bij psycholoogpraktijk Streekkracht terecht vanuit de basiszorg (Generalistische-Basis-GGZ). Soms is sprake van een psychische stoornis, maar veel vaker is het geval dat mensen door vervelende levensgebeurtenissen, of door oplopende druk, uit hun gewone doen raken. Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen.

Sinds 2022 wordt in de GGZ gewerkt met Zorg Prestatie Modules (ZPM), die oplopen in zorgzwaarte. Vanuit de basis-GGZ kan u ingedeeld worden in zorgzwaarte 1 tot en met zorgzwaarte 4.

Wij als aanbieder delen u in op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze vier Zorg Prestatie Modules. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek, gekoppeld aan de HONOS-plus vragenlijst. De diagnose en zorgzwaarte die daarbij naar voren komen, worden met u door middel van een behandelplan besproken.

De Nederlandste Zorg Autoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld passend bij de registratie van de uitvoerder van de zorgactiviteit en de duur en aard van het behandelcontact. (zie Tarieven) Psycholoogpraktijk Streeekkracht heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dat betekent dat de factuur, die maandelijks verstuurd wordt via Vecozo, rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat. De verleende zorg valt onder de basisverzekering. Als er geen contract is, krijgt u maandelijks een factuur, die u zelf door kunt sturen. In dat geval wordt slechts een deel van de factuur vergoed.

Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Afhankelijk van de keuze van de zorgpolis kan het zijn dat u heeft gekozen voor een hoger wettelijk eigen risico.

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.