Streekkracht psygoloogpraktijk

Kosten & Vergoeding

Jeugd Therapie/begeleiding voor de doelgroep kind / jongere van 4 – 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. We bieden zowel basis-GGZ als specialistische GGZ. Er is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Een andere route is via het gebiedsteam van uw gemeente.

Volwassenen Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen bij ons terecht vanuit de basiszorg (Generalistische-Basis-GGZ). Soms is sprake van psychische stoornis, maar veel vaker is het geval dat mensen door vervelende levensgebeurtenissen, of door oplopende druk, uit hun gewone doen raken. Een psycholoog kan dan helpen om het emotionele evenwicht te herstellen.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt.

Er zijn vier prestaties in de basis-ggz:

  • basis-ggz kort
  • basis-ggz middel
  • basis-ggz intensief
  • basis-ggz chronisch

Wij als aanbieder delen u in op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die daarbij gesteld wordt Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan sinds 2016 een onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die uw ggz-aanbieder heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar.

Vanaf 18 jaar geldt het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering. Afhankelijk van de keuze van de zorgpolis kan het zijn dat u heeft gekozen voor een hoger wettelijk eigen risico.

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.