Streekkracht psygoloogpraktijk

Tarieven

Wettelijke richtlijnen bepalen de berekening en hoogte van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 2014 betekent dit onder meer dat een pakketprijs wordt gehanteerd voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen: Er wordt dus niet meer afgerekend per zitting maar in alle gevallen per pakket. Ook wel “DBC” of “prestatie” genoemd (zie voor meer uitleg onder vergoedingen).

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een informatiepagina samengesteld over de Geestelijke Gezondheidszorg waarin u meer kunt lezen over regels en tarieven: Regels en tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contracten afgesloten zijn voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) hanteert KJT 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor 2017.

NZA tarieven en prestaties

Tarief Overig (zorg)product (in 2016 heet dit nog: OVP) Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief dat de praktijk hanteert, is 97% van dit maximumtarief: €95,00 per sessie.

Tarief zelfbetalers Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie hierboven. Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 95% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie hierboven.

Now Show Mocht u verhindert zijn om op een afspraak te komen dan verzoeken wij u dat maximaal 24 uur van te voren aan ons te melden.