Streekkracht psygoloogpraktijk

Tarieven

Wettelijke richtlijnen bepalen de berekening en hoogte van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanaf 2022 betekent dit onder meer dat Zorg Prestatie Modules worden gehanteerd voor alle behandelingen die onder het basispakket van de zorgverzekering vallen.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een informatiepagina samengesteld over de Geestelijke Gezondheidszorg waarin u meer kunt lezen over regels en tarieven: Regels en tarieven

Voor verzekeraars waarmee geen contract is afgesloten, hanteert Psycholoogpraktijk Streekkracht 90% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor therapie door een GZ-psycholoog. Onderstaand zijn de tarieven voor 2023.

NZA tarieven en prestaties

NZA-tarieven
Het NZa-tarief is gekoppeld aan de registratie van de beroepsgroep (in dit geval GZ-psycholoog) en de duur van de sessie. Er mag alleen directe tijd geschreven worden. Voor Psycholoogpraktijk Streekkracht zijn de tarieven van 2023:

Diagnostiek (intake, duur 75 minuten) 211,34 euro
Diagnostiek (herintake, duur 60 minuten) 173,40 euro
Behandeling (therapie sessie, duur 60 minuten) 152,50  euro
Behandeling (therapie sessie duur 30 minuten) 90,36  euro

Er wordt per maand gefactureerd.

No Show: Mocht u verhinderd zijn om op een afspraak te komen, dan verzoeken wij u dat maximaal 24 uur van tevoren aan ons te melden.