Streekkracht psygoloogpraktijk

Wachtijd

Na aanmelding, telefonisch of via het aanmeldformulier, is de wachttijd tot het eerste gesprek ongeveer 4 weken. Vervolgens is er geen behandelwachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar iemand verzekerd is. Voor volwassenen ongeveer 4 weken en voor jongeren 6 tot 8 weken. Als onze wachttijd langer is dan 4-8 weken, willen we meedenken over eventueel andere hulpverlening (wachtlijstbemiddeling). Datum van de laatste update van wachttijden: 06-03-2021