Streekkracht psygoloogpraktijk

Zorgverzekeraars

Psycholoog praktijk Streekkracht heeft voor het jaar 2017 contracten met de volgende zorgverzekeraars:

  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Multizorg VRZ
  • Menzis
  • Zilveren Kruis Achmea
  • CZ, Ohra, Delta Lloyd (Alleen GB GGZ)
Streekkracht heeft geen contract met VGZ!