Streekkracht psygoloogpraktijk

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan heeft u een aantal mogelijkheden, mede in het kader van de nieuwe wet: Wkkgz.

U kunt uw klacht (vanaf 1-1-2017) kenbaar maken aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NIP Klachtendesk (van het Nederlands Instituut van Psychologen waarvan de heer Smit lid is). Of voorleggen aan de onafhankelijke NIP Geschillencommissie. Of aan het tuchtcollege van het NIP.